Dumping Information about DAPI Blobs from Powershell and .NET

This Script identifies the current master key GUID of the blob being encrypted by the system.

AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE/Cl+sBAAAAVHV+3dV0XEGGpdeIwr/L2wQAAAACAAAAAAADZgAAwAAAABAAAAC3Acu0kGl1ShI7AcSSNulJAAAAAASAAACgAAAAEAAAAAa0kmV05zGLZugZc0g+nKsQAAAAkkkbinmUcBiew391AqPh7hQAAAAfMziHP5hXYfx OmmTywtVTS9cJGA== 01 00 00 00 D0 8C 9D DF 01 15 D1 11 8C 7A 00 C0 4F C2 97 EB 01 00 00 00 54 75 7E DD D5 74 5C 41 86 A5 D7 88 …